Communicatie naar de burger

Bij de invoering van containermanagement (DIFTAR) is het van groot belang dat de gebruikers van de afvalinzamelsystemen op de hoogte worden gehouden van de veranderingen.

In het verleden is gebleken dat bij containermanagementprojecten het maken en bezorgen van een mailing en daarna de directe terugkoppeling naar de opdrachtgever diverse  voordelen met zich meebrengt. Daar waar bijzonderheden optreden kunnen deze gelijk worden verwerkt. Op deze manier is het mogelijk om fouten in adresbestanden te corrigeren.

STN beschikt over couverteermachines. Hierdoor kunnen we op professionele wijze grote hoeveelheden poststukken verwerken.

Tevens is het mogelijk dat wij de poststukken bezorgen, ook zijn wij in te huren voor bezorging van folders of andere poststukken.

Aantal gemaakte en bezorgde poststukken (±): 448.000
Mailing - Bezorgen - Poststukken
Mailing - Bezorgen - Poststukken