Demonteren containers

Na een bepaalde periode zijn de kunststoffen minicontainers vaak aan vervanging toe. Dit kan komen door slijtage wat optreedt tijdens lediging of door uitharding van het kunststof. In de praktijk blijkt dat containers vaak gescheurd zijn danwel niet meer soepel rijden omdat de assen waaraan de wielen bevestigd zijn, zijn verroest.

Support Team Nederland kan assisteren bij het innemen en demonteren van de te vervangen containers. De containers worden na het demonteren gestapeld en gereed gemaakt voor afvoer naar de recycling. 

Recycling containers | innemen containers | afvoeren containers
Containermanagement | container-service | milieuservice | DIFTAR | containerregistratie| frezen-chip | afvalinzameling | recycling