Containerregistratie door middel van barcodestickers

Door middel van het aanbrengen van een barcodesticker en de registratie van het dekselnummer is het mogelijk om per huisaansluiting een goed inzicht te krijgen van het aantal containers. Het voordeel van deze registratie is dat alle legaal uitstaande containers worden geregistreerd en voorzien van een barcodesticker. Wanneer men probeert de barcodesticker te verwijderen van de container, breekt deze in kleine stukjes af.

 

Containers die niet worden voorzien van een barcodesticker vallen direct op en worden in goed overleg met de huisvuilinzamelaar niet meer geleegd. Voor deze containers geldt afhankelijk van de regels in de gemeente, ophalen dan wel voor een extra container laten betalen.

De registratie van de barcodesticker en een eventueel beschikbaar dekselnummer geschiedt door middel van een HAND – HELD scanapparaat.

 

Na het plakken van de barcodesticker wordt deze gescand.
Alle gegevens opgeslagen in het HAND – HELD scanapparaat worden
later gekoppeld aan een adressenbestand.

 

Indien er in een later stadium wordt gekozen voor invoering van DIFTAR is de reeds aangebrachte barcodesticker te koppelen aan een eventueel te plaatsen chip.