Containermanagement

Wanneer er containermanagement wordt ingevoerd, brengt dit diverse werkzaamheden met zich mee. Wij hebben ons in de afgelopen jaren kunnen specialiseren in het uitvoeren van werkzaamheden die betrekking hebben op de invoering van containermanagement (DIFTAR).

Daar waar het noodzakelijk is om vakkennis te hebben van invoering van containermanagement kunnen wij adviseren en begeleiden.
En dan hoofdzakelijk op het gebied van logistiek, planning en uitvoering.

 

Aantallen tot op heden uitgevoerd (±)

Soort Aantal
Containers uitgezet 710.000
Containers ingenomen 203.500
Containers voorzien van chip 230.000

Projectuitvoering containermanagement

De uitvoering van containermanagement vereist een specialistische aanpak.
Dat specialisme hebben wij ons in de afgelopen jaren eigen gemaakt.

 

Wij bieden een gevarieerd aanbod van diensten:

Operationele werkzaamheden:

    

Administratieve werkzaamheden:

  • Aanleveren van planning met betrekking tot uitvoering project;
  • Communicatie naar de burgers door middel van een brief;
  • Het ontwerpen en drukken van de registratiestickers;
  • Het ontwerpen en drukken van antwoordkaarten;
  • Telefonische helpdesk;
  • Verzorgen van mailing en enquêtes;
  • Opleveren van een actueel databestand
Containermanagement | container-service | milieuservice | DIFTAR | containerregistratie| frezen-chip | afvalinzameling
Support Team Containermanagement | container-service | milieuservice | DIFTAR | containerregistratie| frezen-chip | afvalinzameling

In opdracht van www.stopmijnafval.nl hebben wij door heel Nederland diverse luiercontainers geplaatst.

Diverse modificaties aangebracht aan deze containers waaronder het monteren van sloten.  

Support Team Containermanagement | container-service | milieuservice | DIFTAR | containerregistratie| frezen-chip | afvalinzameling