Support Team Containermanagement | container-service | milieuservice | DIFTAR | containerregistratie| frezen-chip | afvalinzameling

Support Team Nederland was een handelsnaam van Strating Veenendaal Holding B.V. opgericht op
07-05-2003.

 

Wij hebben ons in deze periode kunnen specialiseren in het uitvoeren van werkzaamheden die betrekking hebben op de invoering van containermanagement. Hierbij kunt u denken aan het distribueren van nieuwe afvalcontainers en afvalcontainers voorzien van een registratiesysteem zoals een chip of registratiesticker.

De bovengenoemde werkzaamheden werden al geruime tijd uitgevoerd onder de handelsnaam SUPPORT TEAM NEDERLAND. De tijd is nu

gekomen om deze handelsnaam om te zetten naar een zelfstandige onderneming, dit doen wij om onze focus en specialisatie, gericht op het

actueel houden van ons werk- en kennisniveau te kunnen blijven uitvoeren.

 

Daarom ging SUPPORT TEAM NEDERLAND V.o.f. per 01-01-2017 verder als zelfstandige onderneming.

Met deze verandering zetten we in op verdere ontwikkeling en groei van mensen en bedrijf.

Het doel van Support Team Nederland is het ondersteunen van een opdrachtgever met betrekking tot alle werkzaamheden die moeten worden

uitgevoerd bij de invoering van containermanagement. Wij beschikken over een professioneel team van medewerkers die flexibel kunnen worden

ingezet.

Reinigings- of onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren aan afvalinzamelsystemen
bezoek hiervoor onze website:

https://www.support-team-reinigingstechniek.nl/reiniging